Norsk sangerforbund

Medlemmer

Bilder

Terminliste

Østfold Sangerforbund

Smakebiter


Vår dirigent

Lokal kultur

Kontakter

70 og75  års sangerhistorie.
 
                                    ♫ Greåker Mannskor stiftet 12. november 1933. ♫
I begynnelsen av 1930 – årene var det stadig på tale å få dannet et mannskor på Greåker, men opptakten til dannelsen ble stadig skjøvet fram i tid , dette
skyldtes vesentlig det faktum at det allerede var et kor på Greåker.
I 1933 tok så Greåker A.U.L. skjeen i egen hånd og inviterte alle arbeider – og partillag på stedet til et møte for å velge representanter til et utvalg som skulle
forberede saken.
Dette var representanter fra Greåker A.U.L. Tune Arbeiderparti, Greåker Arbeiderforening, Greåker Stenhuggerforening og Greåker Arbeider Partilag.
Da utvalget hadde brakt klarhet i de fleste spørsmål som øvelseslokale , dirigent osv., ble sammenkalt til et konstituerende møte søndag den 12. november
på Folkets Hus og det møtte rundt 30 mann til dette
første møte.Utvalgets formann presenterte konklusjonen som utvalget
hadde og det ble så tegnet medlemmer og det første styret ble valgt.
Resultatet ble :
Formann – Bruun Larsen,
v.formann – Reidar Nordal,
sekretær – Petter Westberg,
Kasserer – Ole O. Lande
v/sekr.- Jens Ottersen.
Korets navn ble : Arbeidernes Mannskor , Greåker. Som øvelsesdag ble det bestemt – søndag formiddag
Korets dirigent ble : Erik Madsen fra Fredikstad.Den første øvelse ble avholdt søndag 26. november og her ble stemmene utprøvd med det resultat at koret
ble seende slik ut :
6 mann på 1. tenor,
6 mann på 2. tenor,
9 mann på 1. bass,
11 mann på 2. bass. Dette er en struktur som koret har den dag i dag , 70 år senere,
men med noen flere stemmer på de 3 første gruppene.Øvelsene begynte nå rutinemessig og den første sangen var ’’ Der ligger et land mot den evige sne’’
Øvelsene gikk sin gang til tross for at økonomien i de første årene ikke var helt på topp.Den 6. desember 1936 holdt koret sin første offentelige
konsert med Egil Kjærulf som solist og med De.No.Fa. musikkorps som ledsagere. Konserten ble meget vellykket og koret hadde dermed fått en fin start på sin utadvendte virksomhet.
Korets første sangerstevne var i Halden i 1937 etter innbydelse fra Østfold Arbeider Sangerforbund. Fra 1. januar 1938 ble koret innmeldt i arbeidersangerbevegelsen.
9. april 1938 fikk koret overlevert sin første fane , en gave fra korets dameklubb som da bare hadde bestått i 1 år – en meget god prestasjon av en så ung klubb.
Alt var så i god gjenge fram til aprildagene 1940 og etter hvert ble virksomheten redusert , men før alt ble lagt ned klarte koret å arrangere en konsert den 22. mai 1941. Operasanger Erling Krogh var solist og De. No. Fa. musikkorps deltok. Konsertens motto var : ’’ Norge i ord og toner.
I april 1944 kom koret så smått i gang igjen, den 4. november feiret Erik Madsen sitt 20 års jubileum som dirigent med stor konsert. Hans 4 kor deltok sammen med et musikkorps.
Etter hvert kunne man puste lettere og i mai 1945 dro våre ’’gjester’’ hjem igjen.
10. mai var koret med på feiring av frigjøringen sammen med sangkoret Klang og
Greåker Musikkorps. I september var koret med på fredsstevne i Sarpsborg.
1948 kom med landsangerstevne i Trondheim – en stor opplevelse for koret som da var 15 år. Erik Madsen og 21 av korets medlemmer fikk 10 års medalje. Koret var i god framgang.
1952 ble et meget tragisk år for koret. Koret var på Nordisk sangerstevne i Gøteborg
som endte meget tragisk da bussen på retur fra Gøteborg kolliderte med det resultat at 5 av medlemmene ble drept og flere fikk store skader som de aldri ble bra av.
Etter dette tok koret en pause , men 11. september ble det startet opp igjen , men inntil videre deltok koret ikke offentelig.
Livet måtte jo videre og det ble bestemt at koret skulle virke som før ulykken.
Korets 20 års jubileum 21. november 1953 ble avviklet på Folkets Hus- Greåker
Jubileumskonsert ble avholdt i 1954.
Fram til 1960 var det vanlig virksomhet med stevner , konserter og oppdrag , men så ble vår meget dyktige dirigent syk og måtte slutte. Koret hadde da dirigentproblemer , men fikk etter hvert Johs. Grynning som dirigent.
I 1962 var koret deltakere på det 4. Nordiske stevne i Tammerfors i Finland.
30 års jubileumskonsert ble arrangert 1 år for sent i Tune kirke i 1964.
1967 ble et merkeår i det koret skiftet navn til Greåker Mannskor. Koret fik også ny dirigent – Kjell Gaustad.
Særpreget for 60 årene var vel at koret i 1966 var så få at det ikke kunne delta på stevnet i Sarpsborg og at koret fikk ny dirigent i 1969 – Arne Andersen.
Medlemstallet begynte igjen å øke og det ble snart høy aktivitet igjen.
70 årene var meget aktive med en mengde av stevner , nordiske treff,kirke – og festivalkonserter.
I 1978 ble desverre vår dirigent syk og vi måtte desverre ut å søke etter ny dirigent og Per Lynaas kom. Nå blomstret koret med økende medlemstall og høy aktivitet.
Korets 50 års jubileum :1983 var et meget aktivt år og stor satsning på jubileet. Jubileumskonsert med Olav Eriksen som solist og festival med 9 kor.
Videre i 80 årene fortsatte den høye aktiviteten, men koret må igjen i 1988 se seg om etter ny dirigent da Per Lynaas ble syk og Solveig Berentzen Lie sa seg villig til å ta over. Hun hadde vært med oss på pianoet i over 5 år allerede.
Det ble i 1991 vedtatt å arrangere en tur til Østerrike i forbindelse med 60 års jubileet i 1993 og dette ble en meget vellykket tur som sveiset medlemmene sammen .
Jubileumskonserten ble holdt i Greåker Frikirke den 13. november med Merete Løkkeberg og Bjørnar Spydevold som solister og Ann Kristin Tøgersen ved pianoet.
I 1998 feiret koret sitt 65 års jubileum med en konsert sammen med sangkoret Varden på Folkets Hus – Greåker med etterfølgende fest på Tuneheimen.
90 –årene og 2000- 2003 er aktive år og koret laget tradisjon av sine allsangkvelder i mars og de siste årene 1. søndag i advent. Et vellykket tiltak som alltid trekker fulle hus .
Stevner , konserter , oppdrag drar koret ut omtrent 12 – 14 ganger i året.
2003 blir et sorgens år , i det vår avholdte dirigent Solveig Berentzen Lie avgår ved døden 4. september etter lang tids sykdom. Hun var ute med koret siste gang 1. august. Koret sang på Stevne 24. mai og det er noe av det beste koret har prestert
i følge Solveig selv og den etterfølgende kritikk.
for Styret,
Sverre Gundersen
sekretær.
___________________________________________________________
Ann Kristin Hansen var hjelpepianist når vi hadde konserter og var innbudt til festivaler og vi var takknemmelige når hun kunne ta over som dirigent kort tid etter Solveigs død. Takket være godt samarbeid med Metodistkirkens kor der også Ann Kristin hadde overtatt som dirigent kunne vi arrangere vår 70-års jubileumskonsert i Metodistkirken sammen med dem og Svein Nilsen som nyervervet hjelpepianist for begge korene. På denne konserten hadde vi også sang og musikkinnslag i to avdelinger med Laila Dalseth og Per Huseby så konserten ble meget vellykket selv med det dårlige utgangspunktet.I forbindelse med 70-årsfeiringen fikk vi også gitt ut en egen CD med våre beste sanger og med Ann Kristin Hansen som dirigent og Svein Nilsen som hjelpepianist.
De siste fem årene er preget av tre dirigentskifter uten av det har påvirket korets høye kvalitet i nevneverdi grad. Ann Kristin Hansen skulle hjelpe oss som dirigent til vi fikk skaffet oss en ny og endelig etter flere undersøkelser kunne vi den 19.08.2004 starte opp høstsemesteret-2004 med Lin Katrin Mørken som ny dirigent. Hennes dirigentbakgrunn var begrenset, men med gjensidig forståelse gikk dette dirigentskiftet meget tilfredsstillende.
Det gikk ikke bedre til enn at Lin Katrin Mørken våren 2006 gikk over i en ny jobb som ikke var forenelig med dirigentjobben hos oss. Hun kunne hjelpe oss ut våren-2006, men fra høsten-2006 måtte vi skaffe oss ny dirigent. Med en iherdig søking i ”dirigentmarkedet” fikk vi kontakt med Islandsmoens mannskor sin dirigent som var villig til en ekstra innsats med dirigering av oss i tillegg.
Siren Myrer som hun den gang het, begynte med dirigeringen hos oss den 17. august 2006. I perioden frem til i dag ved 75-års-jubileet har hun ”giftet” seg inn i koret og heter nå Siren Skår Opheim. Hun sammen med Terje Karstensen ved pianoet bidrar vesentlig med høyning av korets kvalitet noe som stadig blir bekreftet ved tilbakemeldinger på egne arrangementer og andre kor’s festivaler som vi er invitert til sammen med andre kor.
De siste årene har koret dratt ut til stevner, festivaler / konserter og andre oppdrag omtrentlig 10 – 14 ganger i året. Av gjengangere her kan nevnes invitasjonen fra Normisjon Hannestad Bedehus i oktober og Metodistkirkens Lysmesse og Hauges Minde sin juletilstelning den 2. søndag i advent. I tillegg har vi også deltatt fast på 1.mai feiringen i Rolvsøy kirke etter at Rolvsøy Mannskor ble nedlagt og Greåker Arbeiderlag sin 1.mai feiring på Folkets Hus Greåker på kvelden.
I tillegg har vi også fulgt opp våre tradisjonelle egne arrangementer med Allsangkveld både 1. søndag i advent med julemotiv og 1. søndag i mars med vårlig tema som utgangspunkt på Folkets Hus Greåker nesten fyllt til ”randen” hver gang. Sarpsborg Arbeiderblad har alltid stilt opp med både forhåndsomtale og hederlige reportasje dagen etter.
Den første eller andre lørdagen i februar har vi annen hvert år de senere årene arrangert egen sangfestival med inntil 10 innbudte kor. Den neste festivalen som nå er på programmet, er 7. februar 2009 med konserten på Greåker Videregående skole og påfølgende fest på Folkets Hus Greåker.I år feiret Norsk Sanger Forbund (NAS) sitt 100-års jubileum med Landssangerstevnet i Fredrikstad og Sarpsborg torsdag 29. mai til søndag 01. juni. Planleggingen til dette arrangementet pågikk over flere år med 3 av våre medlemmer tilknyttet ulike arrangementskomiteer. Feiringen ble velsignet med et utrolig godt sommervær alle dagene med varmerekorder for mai måned.
På torsdag foregikk åpningen av stevnet på Kongsten Fort etter en oppmarsj fra Gamlebyen Fredrikstad. Korenes opptredener i Sarpsborg ble fredag og lørdag fordelt på Folkets Hus og Sarpsborg Kirke og vi hadde vår konsert i Sarpsborg kirke fredag formiddag sammen med 3 andre kor og med Tom Henriksen som konferansier.
I Kongstenhallen ble jubileumsforestillingen ”MED EN STEMMEGAFFEL OG EI SØLVSKJE” vist frem på fredag kveld og på lørdag kveld var det Sangerball åpent for alle påmeldte kormedlemmer.
Østfold Sanger Forbund (ØSF) hadde og har fortsatt et felles distriktskor med flere deltager fra oss. På søndag var det avslutning av Landssangerstevnet i Kulåsparken med konsert av alle 7 distriktskorene.Greåker Mannskor kan nå se tilbake på mange år med mye fin mannskorsang og håper på at fremtiden også skal gi våre medlemmer og tilhører gode sangopplevelser.
Iløpet av 75år har koret hatt følgende dirigenter :
          Erik Madsen ………………………………… 26 år
Johannes Grynning ……………………....... 7 ½ år
Kjell Gautestad……………………………… 2 ½ år
Arne Andersen……………………………… 9 år
Per Lynaas………………………………….. 10 år
Solveig Berentzen Lie……………………… 15 år
Ann Kristin Hansen …………………………. 1 år
Lin Katrin Mørken …………………………... 2 år
Siren Skår Opheim …………………………... 2 år
Som ledere har fungert:
Bruun Larsen…………………………………14 år
Arnhold Lorentsen…………………………… 2 år
Aret Kalnes…………………………………… 2 år
Oddvar Olsen………………………………… 2 år
Håkon Elvebredd……………………………. 2 år
Anker Jensen………………………………… 2 år
Rolf Halvorsen……………………………….. 6 år
Ragnvald Jensen…………………………….. 3 år
Harald Holm…………………………………..17 år
Harald Karlstad………………………………. 5 år
Tom Henriksen……………………………….20 år
Korets styre i jubileumsåret har vært :
Formann…………………..Tom Henriksen
Viseformann……………... Sigmund Skår Opheim
Sekretær…………………. Kristian Lileng
Kasserer………………….. Gunnar Alsaker
Styremedlem/v.sekretær.. Terje Jansen
Leder /fest finanskomite .. Jan Einar Sandaas
1. vara styremedlem……..Svenn Grønn
 
Som kilde er benyttet 50–års beretning skrevet av Per Gulliksen (æresmedlem), 60-års beretning skrevet av Jan Petter Hansen (æresmedlem) og 70-års beretning skrevet av Sverre Gundersen samt protokoller med referater de senere årene.

 
for Styret,

 
Kristian Lileng
sekretær.

 _________________________________________________________________